Седиште Радио -Телевизије Бујановац Д.О.О. је у Бујановцу ул. Карађорђев Трг б.б.
Смештени смо на првом спрату десетоспратнице П+10.
Радио-Телевизија Бујановац Д.О.О. је приватни локални медиј.Не глумећи велику станицу са националним вестима извештавајући о локалу, где се одвија живот, кад год је могуће са лица места, са трга,улице, институција система, села трудећи се да будемо ту где се догодио догађај извештавајући брзо, професионално, без страначке и националне обојености Радио -Телевизија Бујановац Д.О.О. је у правом смислу речи постао Локални јавни сервис грађана РТБ д.о.о. којој се верује, која се слуша и гледа. Програмска концепција Радио-Телевизије Бујановац Д.О.О. заснована је да програмским сдржајима који обезбеђују национални и светски стандарди, а огледају се у:

-емитовању квалитетног програма како са техничког становишта тако и са становишта садржаја програма,

-презентовање слободног, потпуног и благоврменог информисања грађана.

-преношења важних саопштења хитне природе,

-афирмација суживота добрих међукомшијских односа,

-проповедницима националне нетрпељивости нема места на нашем програму,

-допринос подизању општег културног и сазнајног нивоа грађана,

-не емитујемо програме који садрже порнографију или чији садржаји истичу и подржавају насиље, наркоманију или друге видове криминалног понашања,

-програмском концепцијом трудимо се да пратимо потребе оних који у сваком тренутку слушају радио и гледају тв програм