Одлуку о оснивању јавног радио дифузног предузећа ,,Српски Венац,, донели су
одборници Скупштине Општине Бујановац 14.03.1994. године.
Дана 27.03.1995. године тачно у 12 часова почео је да емитује програм ЈРДП
"Српски Венац" на ултра кратком таласу 88,5 МХз. У почетку је емитован полудневни
програм искључиво на српском језику.
На четвртој седници Скупштине општине Бујановац 28.09.1998. год. изменом Статута
Јавног радио дифузног предузећа ,,Српски Венац,, донешена је Одлука којом ће убудуће ова именована установа радити под називом Јавно Предузеће ,,Радио
Бујановац.
Усвајањем новог статута Ј.П Радио Бујановац, дана 01.09.2003. који је
савременији од предходног и именовањем новог директора истог дана Ј.П.,,Радио
Бујановац,, доживљава трансформацију.
Споразумом о реораганизацији медија у власништву скупштине општине (Бујановац,
Прешево и Медвеђа)потписаног 18.01.2002. године предви|ена је трансформација медија и
уво|ење двојезичног програма. На основу потписаног Споразума од стране ОЕБС-а,
Координационог тела за општине Бујановац, Прешево и Медвеша као и председника
Управног одбора Ј.П.,,Радио Бујановац,, од септембра 2003. године почело је са
имплементацијом Споразума и упоредо поред постојеће српске, формирана је и редакција
на Албанском језику.
По формирању редакције на албанском језику на предлог директора Управни одбор Ј.П.
Радио Бујановац на својој седници одржаној дана 16.12.2003. усваја нову програмску
шему, по којој је сатница емитовања програма на Српском и албанском језику
равномерно подељена 50:50. Једном недељно, Радио Бујановац је почео да емитује и
получасовну емисију на Ромском језику ,, Романо Крло,, са могућношћ}у да се сатница
емитовања програма повећа под условом да се обезбеди адекватан кадар.
Полазећи од максиме да је Радио неминовност, а Телевизија будућност након
великог труда и уложеног напора крајем 2005 године пуштен је ТВ сигнал и почиње
емитовање сателитског ТВ програма. Дана 10.03.2006. директним преносом Седнице
Скупштине Општине Бујановац почели смо да емитујемо експериментални ТВ програм. У
почетку по два часа а тренутно емитујемо 24 часа ТВ програм на српском и на
албанском језику. Почетак емитовања ТВ програма отпочели смо са најминималнијом
опремом и истим бројем новинара који су радили на реализацији радијског програма.
Министарство привреде је 18.02.2016 донело решење о преносу бесплатних удела на
запослене који су на то имали право и променом правне форме од 21.03.2016. Јавно предузеће ,,Радио Бујановац,, прелази И послује под именом ,,Радио-Телевизија
Бујановац,, Д.О.О. Бујановац.

Основна делатност Радио -Телевизије Бујановац Д.О.О. је обављање Радио и
Телевизијске активности под шифром 6020.
Радио-Телевизија Бујановац Д.О.О.је организована као јединствена целина, а
своју делатност остварује преко Радија и Тв Бујановац, који емитује целодневни Радио И
ТВ програм тј. 24-овни програм.