РАДИО

ВЕСТИ:9.00./12.00./12.30/13.00/13.30/14.00/14.30/15.00/15.30/16.30/17.00

ДНЕВНИК : О8.ОО/ 16.00/17.30/23.00

ПРОМО

ВЕСТИ РАДИО БУЈАНОВЦА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ У 9 УЈУУТРУ А ОД ПОДНЕВА НА СВАКИХ ПОЛА САТА

ДНЕВНИК РАДИО БУЈАНОВЦА НА СРПСКОМ У 8 УЈУТРУ У 16 И 17 САТИ И 30 МИНУТА

ВЕСТИ ТЕЛЕВИЗИЈЕ БУЈАНОВАЦ У 13,14,15 И 17 САТИ